21/05/2024

Historijat škole

Naši počeci sežu u daleku 1952/53. godinu kada smo počeli kao “Deveta osmogodišnja škola“, da bismo rasli skupa sa fabrikom “Pretis” i mladim naseljem koje je krenulo da stasava na lokalitetu Jošanica.

Škola je 1959. godine dobila ime po revolucionaru Moši Pijade, a rastom fabrike i naselja 1967. godine pola učenika prelazi u novoizgrađenu školu “Igmanski marš“.

Ratna kataklizma nas je 1992. godine zatekla u sklopu Radne organizacije osnovnog obrazovanja i vaspitanja na nivou općine Vogošća u čijem sklopu se pored još tri osnovne škole nalazila i Muzička škola, jedno vrijeme i obdanište “Mira Cikota“.

U toku rata od 1992. do 1995. godine svi prosvjetari Vogošće su spašavali četri generacije učenika u sklopu zajedničke škole “Vogošća”. A onda smo se u septembru 1996. godine našli na samom početku.
Osnovna škola “Vogošća I” je sa jedanaest “nižih” odjeljenja bila smještena u Osnovnoj školi “Zahid Baručija” i dvanaest “starijih” u Srednjoj mješovitoj školi.

1997. školsku godinu smo počeli kao škola “Vogošća I” da bi završili kao Osnovna škola “Mirsad Prnjavorac”.

Zajedničkim presijecanjem vrpce školu su otvorili ambasador Italije u BiH Sebi D'elii, brigadni general Domeniko Cukoro i direktor škole Sadik Habul.
FOTO: OŠ “Mirsad Prnjavorac”

2013. godine kada je za direktoricu JU OŠ “Mirsad Prnjavorac” izabrana gđa. Sabiha Salčin, škola doživljava svoj pravi procvat. Zahvaljujući radu i trudu menadžmenta škole stvoreni su bolji uslovi za boravak i rad u školi. U školi su realizovani mnogobrojni projekti, koji su za cilj imali unapređenje i poboljšanje uslova rada i učenja za sve naše učenike i uposlenike.

Kroz brojne projekte u školu je uloženo oko 1 000 000 KM. Nabrojat ćemo samo neke projekte realizirane u proteklom periodu (2013. god. – 2019. god.):

◆ Prvi u Kantonu Sarajevo  uveli izučavanje turskog jezika kao drugog stranog jezika;

◆ U saradnji sa Turskom ambasadom potpisan je  sporazum bratimljenja sa dvije bratske škole u Istanbulu, te je na taj način učenicima omugućen odlazak u Tursku i usavršavanje turskog jezika;

◆ U saradnji sa Njemačkom ambasadom jedina smo škola u Kantonu Sarajevo koja je uvela intenzivnije izučavanje njemačkog jezika, program DSD;

◆ Opremljen savremeni kabinet za izučavanje stranih jezika;

◆ Nabavljena je muzička oprema (mikseta, zvučnici, oprema za hor);

◆ Renovirana je i obnovljena mala fiskulturna sala i svlačionice (tatami pod);

◆ Utopljena je velika fiskulturna sala;

◆ Urađena rekonstrukcija košarkaškog igrališta;

◆ Uvedeno grijanje u muzičku školu;

◆ Zamjenjena i urađena hidratanska unutrašnja i vanjska mreža;

◆ Obnovljene vodovodne instalacije (novim instalacijama provedena voda do škole);

◆ Uvedena rasvjeta na parking (pristup muzičkoj školi);

◆ Napravljen je potporni zid  i zatvorena ograda na požarnom putu iza škole;

◆ Utopljavanjem škole osigurane su toplije učionice za naše učenike;

◆ Urađena je sanacija i termoizolacija fasade i krova;

◆ Zamijenjena je dotrajala stolarija energetski efikasnijom;

◆ Izvršena je rekonstrukcija centralnog grijanja;

◆ Urađena rekonstrukcija mokrih čvorova na tri etaže uz saradnju sa UNDP-om, Njemačkom ambasadom, Intesa Sanpaolo bankom i Hayat TV-om;

◆ Izgrađen parking i pristupni put prema muzičkoj školi;

◆ Ugrađene nove kamere, alarmni sistem, vatro dojava;

◆ Uređeno dvorište,  zasađene sadnice i  izvršena popravka klupa za odmor;

◆ Nabavljena multimedijalna nastavna sredstava;

◆ Izgrađen prilaz za invalidne osobe;

◆ Otvorena je muzička škola;

◆ Otvoren je računarski Centar za digitalne kompetencije;

◆ Osmišljen i osposobljen „Kutak za čitanje“;

◆ Renovirana biblioteka i opremljena sa najsavremenijom opremom.

Otvaranje utopljene, renovirane škole
(FOTO: OŠ “Mirsad Prnjavorac” )
Otvaranje  savremenog kabineta za izučavanje stranih jezika
(FOTO: OŠ “Mirsad Prnjavorac” )
Otvaranje najsavremenijeg Centra za digitalne kompetencije u KS
(FOTO: OŠ “Mirsad Prnjavorac” )
Otvaranje školske biblioteke
(FOTO: OŠ “Mirsad Prnjavorac” )

Da se rad i trud cijeni govori i činjenica da u našoj školi svakim danom raste broj upisanih učenika.

Školska godina Broj učenika
2013/2014. 841
2014/2015. 845
2015/2016. 882
2016/2017. 910
2017/2018. 949
2018/2019. 973
2019/2020. 1020