21/05/2024

Uprava škole

Direktor: Amela Jašarević

Pomoćnik direktora: Nezira Sarajlić

Pedagog: Nizama Rovčanin i Mahinić Dalila

Psiholog: Selma Kulo

Sekretar: Denisa Hodžić

Bibliotekar: Vesna Omeragić

Računovođa: Nadžma Hasanspahić