Uprava škole

Direktorica: Prof. Sabiha Salčin

Pomoćnik direktorice: Prof. Aiša Halilović

Pedagog: Amela Jašarević

Sekretar: Ajlina Hadžović

Bibliotekar: Vesna Omeragić