Uprava škole

Direktorica: Amela Jašarević, MA

Pomoćnik direktora: Amela Prnjavorac

Pedagog: Elma Dedović i Zinaida Smajlović

Psiholog: Senada Aliefendić

Sekretar: Adis Mulaosmanović

Bibliotekar: Vesna Omeragić

Računovođa: Irma Hadžimusić