Uprava škole

Direktorica: v.d. Amela Jašarević, MA

Pedagog: Elma Dedović

Sekretar: Adis Mulaosmanović

Bibliotekar: Vesna Omeragić

Računovođa: Irma Hadžimusić