Uprava škole

Direktorica: Sabiha Salčin, MA

Pomoćnik direktorice: Prof. Aiša Halilović

Pedagog: Amela Jašarević, MA

Sekretar: Adis Mulaosmanović

Bibliotekar: Vesna Omeragić

Računovođa: Irma Hadžimusić