Uprava škole

Direktorica: Amela Jašarević, MA

Zamjenik direktora: Amela Prnjavorac

Pedagog: Elma Dedović

Sekretar: Adis Mulaosmanović

Bibliotekar: Vesna Omeragić

Računovođa: Irma Hadžimusić