21/05/2024

EDUKATIVNA PLATFORMAZa komunikaciju sa učenicima naša škola koristi platformu Office 365, tačnije Microsoft Teams aplikaciju koja može biti korištena putem računara ili mobitela (tableta). Svi učenici škole, od svojih razrednika dobijaju e – mail adrese i šifre za pristup istoj. Ukoliko se desi da je šifra zaboravljena, ista mora biti restartovana i to ide preko školskog administratora, tačnije po principu komunikacije UČENIK ILI RODITELJ ->RAZREDNIK -> ŠKOLSKI ADMINISTRATOR.

Na sljedećem linku možete instalirati Teams aplikaciju za računar, mada je možete koristiti i putem bilo kojeg internet preglednika (Google Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Edge, Chromium, Safari) na stranici: https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/log-in

Također, linkovi za Teams aplikaciju na mobilnim uređajima su:

ANDROID:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=hr&gl=US

iOS:https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706

Ono što je važno spomenuti je da u sklopu iste platforme (Office 365) učenici imaju pristup velikom broju dodatnih aplikacija koje olakašavaju učenje, ali i podižu nivo informatičke pismenosti. Neke od tih aplikacija su: Word, Excel, PowerPoint, Outlook,… Dovoljno je samo na linku unijeti svoje Teams pristupne podatke i otvara se stranica sa mnoštvom korisnih aplikacija.

FOTO: Screenshot


FOTO: freepik.com

Da bi nastavni proces bio što kvalitetniji, naši uposlenici su koristili razne online alate i software da bi svojim učenicima nastavu učinili što kvalitetnijom i interesantnijom. Ispod se nalazi lista svih korištenih alata odobrenih od strane škole, kao i linkovi za pristup istim.

Testmoz

Pixton

Wordwall

genially

Powtoon

Padlet

Wakelet

storyjumper

Canva

tricider

Kahoot

slido

Notepad++

Quizlet

Discord

Word – integriran uz Teams aplikaciju

Excel – integriran uz Teams aplikaciju

PowerPoint – integriran uz Teams aplikaciju

Outlook

Forms – integriran uz Teams aplikaciju

Aplikacije koje su integrirane uz Windows OS kao što su: Notepad, WordPad, Paint, Paint 3D

Microsoft Whiteboard

Adobe Programi (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator)

GIMP

Fusion 360