Kontakt

Adresa: Jošanička 51 71320 Vogošća

Telefon: 430-910

Fax: 430-910

E – mail adresa: prima97@bih.net.ba