16/07/2024

Kontakt

Kontakt OŠ “Mirsad Prnjavorac”

Adresa: Jošanička 51 71320 Vogošća

Telefon:

Direktor: 033 430 – 911
Pomoćnik direktora: 033 424 – 261
Pedagog: 033 424 – 260
Računovođa: 033 424 – 262
Sekretar: 033 430 – 910
Mobilni tim: 033 432 – 208
Socijalni radnik: 033 430 – 912

Fax: 033 430 – 911

E – mail adresa:  mirsad.prnjavorac@osmp.edu.ba

Radno vrijeme uprave škole: Svaki radni dan od 8:00 do 16:00 sati.

Lokacija:
Kontakt Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: 033 562 128

E – mail adresa:  mo@mo.ks.gov.ba

Lokacija: