Konsultacije sa nastavnicima

Dan i vrijeme održavanja konsultacija nastavnika predmetne nastave

s roditeljima u školskoj 2018/2019. godini

Ime i prezime nastavnika  Dan i vrijeme održavanja konsultacija
Aličić Lejla Zadnja srijeda u mjesecu u 17:00h
Alikadić Edina Prvi ponedjeljak u mjesecu 18:00h
Alikadić Hasnija Zadnja srijeda u mjesecu u 17:00h
Avdić Salko Zadnji petak u mjesecu u 17:00h
Bećirović Amina Zadnji utorak u mjesecu u 17:00h
Bešlija Merima Svaka druga srijeda u 17:00h
Bektaš Halida Svaki drugi utorak u 17:00h
Botić Adisa Svaki drugi utorak u 17:30h
Briga Dijana Svaki drugi petak u 17:00h
Čehić Lejla Svaki drugi ponedjeljak u 17:00h
Djedović Emina Svaki drugi utorak u 17:30h
Dlouhi Admira Svaki drugi ponedjeljak u 18:00h
Druškić Amira Zadnja srijeda u mjesecu u 17:00h
Gabela Edin Svaki drugi četvrtak u 18:00h
Hadžić Emin Svaki drugi četvrtak u 18:00h
Halilović Nedžad Svaki drugi četvrtak u 18:00h
Herak Nevena Prvi ponedjeljak u mjesecu u 18:00h
Hodžić Amar Svaka druga srijeda u 18:00 h
Kahvedžić Edina Svaki drugi ponedjeljak u 17:00h
Kućanović Đulka Zadnji utorak u mjesecu u 13,30h
Macić Aida Svaka druga srijeda u 17:00h
Memić Mirsada Zadnja srijeda u mjesecu u 17:00h
Mešić Azra Prvi ponedjeljak u mjesecu 17:00h
Muhamedagić Emira Zadnji utorak u mjesecu u 17:00h
Nurikić Elvedina Svake druge srijede u 18:00h
Nurkić Sanela Svaki drugi ponedjeljak od 17,15 sati
Omerović Emir Zadnja srijeda u mjesecu u 18:00h
Papić Fatmir Svaki drugi ponedjeljak u 17:45h
Prnjavorac Amela Svaka druga srijeda u 18:00h
Redžepagić Nevzeta Svaka druga srijeda u 17:30h
Roka Elvira Zadnji utorak u mjesecu u 17:00h
Salihagić Dževad Zadnji četvrtak u mjesecu u 17:10h
Starčević Zlatko Zadnja srijeda u mjesecu u 15:25h
Suljagić-Omerhodžić Mirela Zadnji utorak u mjesecu u 17:00h
Šećerović Jasmina Zadnji utorak u mjesecu u 17:00h
Taindžić Midhat Svaka druga srijeda u 18:00h
Topal Mevlida Zadnji utorak u mjesecu u 17:00h

                                                                                                                                                Pomoćnik direktora:

                                                                                                                                         _____________________

                                                                                                                                                      Aiša Halilović