Stručni aktivi

RB AKTIVI RUKOVODIOCI
1. Aktiv I razreda Kadija Đenana  
2. Aktiv II razreda Mehmedoski Samira  
3. Aktiv III razreda Malkić Aida  
4. Aktiv IV razreda Džaka-Okanović Samija  
5. Aktiv V razreda Sarajlić Nezira  
6. Aktiv bosanskog jezika i književnosti,  hrvatskog jezika i književnosti,  srpskog jezika i književnosti i bibliotekara Druškić Amira
7. Aktiv stranog jezika Bešlija Merima  
8. Aktiv matematike, fizike, tehničkog odgoja i informatike Omerović Emir
9. Aktiv historije, geografije i vjeronauke Salihagić Dževad  
10. Aktiv biologije, hemije i kulture življenja Djedović Emina  
11. Aktiv muzičke/glazbene kulture, likovne kulture, tjelesnog i zdravstvenog odgoja Taindžić Midhat