21/05/2024

Tehničko osoblje

Vatreš Jasmina – Spremačica/Radnik na održavanju čistoće

Osmanović Mensada – Spremačica/Radnik na održavanju čistoće

Arnaut Nasiha – Spremačica/Radnik na održavanju čistoće

Avdić Mirsada – Spremačica/Radnik na održavanju čistoće

Džakmić Muamera – Spremačica/Radnik na održavanju čistoće

Hodžić Adisa – Spremačica/Radnik na održavanju čistoće

Mehić  Isnama – Spremačica/Radnik na održavanju čistoće

Jažić Jasmina – Spremačica/Radnik na održavanju čistoće

Mehmedović Adil – Domar/ložač

Muminović Abid – Domar/ložač

Šejto Zejnil – Dnevni čuvar

Mustafa Džanko – Dnevni čuvar

Halač Senada – Servirka/Kuhar