Slobodne aktivnosti-sekcije

PREDMETNA NASTAVA

Ime i prezime nastavnika Dodatna nastava Dan Vrijeme održavanja
Elvedina Nurikić Engleski jezik Ponedjeljak 13,30 – 14,15
Mirsada Memić Geografija Petak 13,30 – 14,15
Aida Macić Matematika Četvrtak 13,30 – 14,15
Salko Avdić Matematika Petak 13,30 – 14,15
Emira Muhamedagić Matematika Utorak 13,30 – 14,15
Dijana Briga Fizika Srijeda 13,30 – 14,15
Fatmir Papić Informatika Ponedjeljak 13,30 – 14,15
Amar Hodžić Matematika Utorak 13,30 – 14,15
Dževad Salihagić Vjeronauka Petak 13,30 – 14,15
Amina Bećirović Vjeronauka Četvrtak 12,30 – 13,15

 

 

Ime i prezime nastavnika Dopunska nastava Dan  Vrijeme održavanja
Admira Dlouhi Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost Srijeda 13,30 – 14,15
Amira Druškić Bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost Četvrtak 12,30 – 13,15
Elvedina Nurikić Engleski jezik Srijeda 12,30 – 13,15
Sanela Nurkić Engleski jezik Četvrtak 12,30 – 13,15
Aida Macić Matematika Srijeda 12,30 – 13,15
Salko Avdić Matematika Ponedjeljak 12,30 – 13,15
Emira Muhamedagić Matematika Ponedjeljak 12,30 – 13,15
Amar Hodžić Matematika Utorak 12,30 – 13,15

 

 

 

Ime i prezime nastavnika Sekcija Dan  Vrijeme održavanja
Admira Dlouhi Ritmička Utorak 12,30 – 13,15
Amira Druškić Dramska Srijeda 12,30 – 13,15
Jasmina Šećerović Literarno – recitatorska Srijeda 13,30 – 14,15
Elvira Roka Dramsko – recitatorska Ponedjeljak 13,30 – 14,15
Edina Alikadić Sekcija Turskog jezika Utorak 13,30 – 14,15
Đulka Kućanović Mladi demokrati Utorak 13,30 – 14,15
Salko Avdić Šahovska sekcija Ponedjeljak 13,30 – 14,15
Emir Omerović Tehničko-modelarska sekcija Petak 15,20 – 17,05
Nedžad Halilović Robotika Utorak 13,30 – 14,15
Zlatko Starčević Tehnička sekcija Srijeda 15,20 – 16,10
Ismir Peci Likovna sekcija Ponedjeljak 12,30 – 13,15
Fatmić Papić Informatička Ponedjeljak 14,20 – 15,05
Midhat Taindžić Hor i orkestar Srijeda 13,30 – 15,05
Emin Hadžić Nogomet Srijeda 13,30 – 14,15
Emin Hadžić Košarka Petak 13,30 – 14,15
Esad Gegić Atletika Ponedjeljak 13,30 – 14,15
Esad Gegić Odbojka Utorak 13,30 – 14,15
Amina Bećirović Sekcija Arapskog jezika Četvrtak 13,30 – 14,15
Emin Hadžić MINE Srijeda 14,20 – 15,05
Emin Hadžić Prva pomoć Petak 14,20 – 15,05

 

 

RAZREDNA NASTAVA

Ime i prezime nastavnika Dan održavanja dopunske nastave Vrijeme održavanja dopunske nastave
Mehmedoski Samira Utorak 16,15 – 17,00
Kulo Paša Ponedjeljak 16,15 – 17,00
Hodžić Aida Petak 17,05 – 17,50
Džaka-Okanović Samija Četvrtak 11,40 – 12,25
Neretljak Šejla Četvrtak 17,05 – 17,50
Kardaš Azra Srijeda 17,05 – 17,50
Nazifović Fikreta Ponedjeljak 17,05 – 17,50
Sarajlić Nezira Četvrtak 16,15 – 17,00
Sirčić Vildana Ponedjeljak 17,05 – 17,50
Kadija Đenana Ponedjeljak 17,55 – 18,40
Turšić Izet Srijeda 17,55 – 18,40
Bjelica Zlata Srijeda 17,55 – 18,40

 

 

Ime i prezime nastavnika Sekcija Dan  Vrijeme održavanja
Malkić Aida Dramsko-recitatorska Srijeda 17,05 – 17,50
Delić Amela Folklorna Srijeda 12,30 – 13,15
Hodžić Aida Ritmička Četvrtak 12,30 – 13,15
Džakmić Jasmina Dramsko-recitatorska Petak 17,05 – 17,50
Džaka-Okanović Samija Dramsko-recitatorska Ponedjeljak 11,40 – 12,25
Šahmanija Hanka Ritmička Ponedjeljak 12,30 – 13,15
Zeković Umihana Dramsko-recitatorska Utorak 12,30 – 13,15
Neretljak Šejla Ritmička Srijeda 17,05 – 17,50
Duraković Sanja Dramsko-recitatorska Utorak 17,05 – 17,50
Kardaš Azra Dramska Četvrtak 17,05 – 17,50
Nazifović Fikreta Dramsko-recitatorska Petak 17,05 – 17,50
Sarajlić Nezira Matematička sekcija

Recitatorska sekcija

Utorak 17,05 – 17,50
Sirčić Vildana Ritmička Srijeda 17,05 – 17,50
Kadija Đenana Ekološka sekcija

Dramsko-recitatorska

Ponedjeljak

Srijeda

17,55 – 18,40

17,55 – 18,40

Turšić Izet Sportska

Likovna

Petak

Ponedjeljak

17,05 – 17,50

17,55 – 18,40

Bjelica Zlata Likovna sekcija

Dramsko-recitatorska

Utorak

Četvrtak

17,55 – 18,40

17,55 – 18,40