Slobodne aktivnosti-sekcije

 

Naziv sekcije Rukovodilac Dan Vrijeme
Ritmička sekcija Rašljanin Edina Petak 12,30-13,15
Dramsko-recitatorska sekcija Druškić Amira Srijeda 13,30-14,15
Dramsko-recitatorska sekcija Čerkez-Bikić Lejla Srijeda 12,30-13,15
Sekcija iz turskog jezika Alikadić Edina Utorak 12,30-13,15
Historijska sekcija Redžepagić Nevzeta Četvrtak 13,30-14,15
Geografska sekcija Kahvedžić Edina Četvrtak 12,30-13,15
Mladi demokrati Mašnić Selvira Ponedjeljak 13,30-14,15
Šahovska sekcija Avdić Salko Srijeda 12,30-13,15
Informatička sekcija Hodžić Amar Petak 13,30-14,15
Tehnička sekcija Halilović Nedžad Srijeda 15,20-17,05
Hor Taindžić Midhat Utorak i četvrtak 13,30-14,15
Tehnička sekcija Starčević Zlatko Srijeda 15,20-16,10
Tehnička sekcija Omerović Emir Utorak 15,20-17,05
Likovna sekcija Peci Ismir Utorak 13,30-14,15
Hor ilahija i kasida Dudić Razija Srijeda 13,30-14,15
Sekcija arapskog jezika Hafizović Dženita Utorak 12,30-13,15
Dramsko-recitatorska sekcija Malkić Aida Ponedjeljak 10,50-11,35
Ritmička sekcija Mehmedoski Samira Ponedjeljak 12,30-13,15
Matematička sekcija Mehmedoski Samira Ponedjeljak 13,30-14,15
Sportska sekcija Turšić Izet Ponedjeljak 17,05-17,50
Recitatorska sekcija Džaka-Okanović Samija Utorak 11,40-12,25
Folklorna sekcija Hamza-Delić Amela Utorak 12,30-13,15
Dramsko-recitatorska sekcija Duraković Sanja Svaki drugi utorak 12,30-13,15
Dramsko-recitatorska sekcija Sarajlić Nezira Utorak 17,05-17,50
Ritmička sekcija Bećirović-Altumbabić Selma Utorak 17,05-17,50
Likovna sekcija Kadija Đenana Utorak 17,05-17,50
Dramsko-recitatorska sekcija Džakmić Jasmina Srijeda 12,30-13,15
Ritmička sekcija Bjelica Zlata Srijeda 12,30-13,15
Dramska sekcija Kardaš Azra Srijeda 17,05-17,50
Likovna sekcija Kulo Paša Srijeda 17,05-17,50
Dramsko-recitatorska sekcija Omerović Fahira Srijeda 17,05-17,50
Ritmička sekcija Hodžić Aida Četvrtak 12,30-13,15
Dramsko-recitatorska sekcija Zeković Umihana Utorak 12,30-13,15
Dramsko-recitatorska sekcija Nazifović Fikreta Četvrtak 17,05-17,50
Rad sa folijom Bjelica Zlata Petak 12,30-13,15
Ritmička sekcija Šahmanija Hanka Petak 17,05-17,50
Bibliotekarska sekcija Omeragić Vesna Srijeda 12,30-14,00

 

 

Dodatna nastava Rukovodilac Dan Vrijeme
Engleski jezik Bešlija Merima Utorak 12,30-13,15
Engleski jezik Nurikić Elvedina Ponedjeljak 14,20-15,05
Engleski jezik Nurkić Sanela Ponedjeljak 13,30-14,15
Geografija Kahvedžić Edina Četvrtak 13,30-14,15
Matematika Macić Aida Ponedjeljak 13,30-14,15
Matematika Avdić Salko Petak 13,30-14,15
Fizika Briga Dijana Četvrtak 13,30-14,15
Informatika Hodžić Amar Srijeda 13,30-14,15
Informatika Papić Fatmir Utorak 13,30-14,15
Vjeronauka Dudić Razija Četvrtak 13,30-14,15
Vjeronauka Hafizović Dženita Srijeda 12,30-13,15

 

Dopunska nastava Rukovodilac Dan Vrijeme
BHS jezik i književnost Rašljanin Edina Četvrtak 12,30-13,15
BHS jezik i književnost Druškić Amira Petak 8,50-9,35
Engleski jezik Bešlija Merima Ponedjeljak 12,30-13,15
Engleski jezik Nurikić Elvedina Petak 13,30-14,15
Engleski jezik Nurkić Sanela Ponedjeljak 12,30-13,15
Njemački jezik Herak Nevena Svaki drugi ponedjeljak 13,30-14,15
Njemački jezik Suljagić-Omerhodžić Mirela Svaki drugi utorak 13,30-14,15
Matematika Macić Aida Utorak 13,30-14,15
Matematika Avdić Salko Ponedjeljak 13,30-14,15
Matematika Papić Fatmir Utorak 13,30-14,15

 

 

 

 

 

Dopunska nastava

od I do V razreda

 

Rukovodilac Dan Vrijeme
Duraković Sanja Ponedjeljak 12,30-13,15
Sarajlić Nezira Ponedjeljak 12,30-13,15
Bećirović-Altumbabić Selma Ponedjeljak 16,15-17,00
Nazifović Fikreta Ponedjeljak 17,05-17,50
Kulo Paša Ponedjeljak 17,05-17,50
Šahmanija Enisa Utorak 14,20-15,05
Džakmić Jasmina Utorak 16,15-17,00
Turšić Izet Utorak 17,05-17,50
Mehmedoski Samira Srijeda 14,20-15,05
Džaka-Okanović Samija Četvrtak 11,40-12,25
Omerović Fahira Četvrtak 13,30-14,15
Šahmanija Hanka Četvrtak 17,05-17,50
Kardaš Azra Četvrtak 17,05-17,50
Kadija Đenana Četvrtak 17,05-17,50
Bjelica Zlata Četvrtak 17,05-17,50
Malkić Aida Petak 10,50-11,35
Hamza-Delić Amela Petak 16,15-17,00
Hodžić Aida Petak 16,15-17,00