Slobodne aktivnosti-sekcije

Raspored održavanja sekcija, dodatne i dopunske nastave

PREDMETNA NASTAVA

Ime i prezime nastavnika Dodatna nastava Dan 
Dijana Briga Fizika Četvrtak
Aida Macić Matematika Petak
Salko Avdić Matematika Petak
Emira Muhamedagić Matematika Srijeda
Vildana Muhić Matematika Utorak
Amar Hodžić Informatika Četvrtak
Edina Kahvedžić Geografija Ponedjeljka
Merima Bešlija Engleski jezik Četvrtak
Ime i prezime nastavnika Dopunska nastava Dan       
Admira Dlouhi Bosanski jezik i književnost Ponedjeljak
Sanela Nurkić Engleski jezik Srijeda
Elvedina Nurikić Engleski jezik Ponedjeljak
Lejla Čehić Njemački jezik Utorak
Aida Macić Matematika Srijeda
Salko Avdić Matematika Petak
Emira Muhamedagić Matematika Petak
Dijana Briga Fizika Srijeda
Vildana Muhić Matematika Petak
Ime i prezime nastavnika Sekcija Dan 
Admira Dlouhi Ritmička sekcija Petak
Amira DruškićDramsko recitatorska Ponedjeljak
Jasmina Šećerović Dramsko recitatorska Srijeda
Elvira Roka Dramska sekcija Petak
Adisa Botić Sekcija engleskog jezika Ponedjeljak
Lejla Čehić Sekcija njemačkog jezika Četvrtak
Nevena Herak Sekcija njemačkog jezika Četvrtak
Đulka Kućanović Mladi demokrati Četvrtak
Dževad Salihagić Hor ilahija Ponedjeljak
Salko Avdić Matematička sekcija Srijeda
Nedžad Halilović Robotika Utorak
Emir Omerović Modelarsko inovatorska sekcija Utorak
Fatmir Papić IT Girls Srijeda
Fatmir Papić Informatička sekcija Četvrtak
Emina Djedović Prva pomoć Četvrtak
Selma Ćatović Ekološka sekcija Petak
Ismir Peci Likovna sekcija Ponedjeljak
Midhat Taindžić Hor Ponedjeljak
Midhat Taindžić Orkestar Srijeda
Emin Hadžić MINE Petak
Emin Hadžić Košarkaška sekcija Ponedjeljak
Emin Hadžić Nogometna sekcija Srijeda
Amela Prnjavorac Odbojkaška sekcija Utorak
Amela Prnjavorac Atletska sekcija Četvrtak

RAZREDNA NASTAVA

Ime i prezime nastavnika Dan održavanja dopunske nastave
Enisa Osmanović Četvrtak
Selma Kadrić Četvrtak
Azra Kardaš Srijeda
Fikreta Nazifović Ponedjeljak
Nezira Sarajlić Četvrtak
Šejla Neretljak Četvrtak
Vildana Sirčić Utorak
Đenana Kadija Srijeda
Enisa Šahmanija Utorak
Amela Hamza-Delić Kalajdžija Petak
Aida Hodžić Utorak
Jasmina Džakmić Petak
Samija Džaka-Okanović Četvrtak
Hanka Šahmanija Četvrtak
Umihana Zeković Ponedjeljak
Sanja Duraković Ponedjeljak
Ime i prezime nastavnika Sekcija Dan 
Enisa Osmanović Mladi stvaraoci Petak
Selma Kadrić Mladi stvaraoci Petak
Azra Kardaš Mladi stvaraoci Petak
Fikreta Nazifović Mladi stvaraoci Utorak
Nezira Sarajlić Mladi stvaraoci Petak
Šejla Neretljak Ritmička sekcija Ponedjeljak
Vildana Sirčić Dramsko recitatorska Ponedjeljak
Zlata Bjelica Dramska sekcija Srijeda
Izet Turšić Fudbalska sekcija Petak
Đenana Kadija Ritmička sekcija Ponedjeljak
Samira Mehmedoski Ritmička sekcija Četvrtak
Enisa Šahmanija Dramsko recitatorska Srijeda
Paša Kulo Recitatorska sekcija Četvrtak
Aida Malkić Recitatorska sekcija Srijeda
Amela Hamza-Delić Kalajdžija Folklorna sekcija Utorak
Aida Hodžić Ritmička sekcija Četvrtak
Jasmina Džakmić Dramsko recitatorska Utorak
Samija Džaka-Okanović Dramsko recitatorska Utorak
Samija Džaka-Okanović Literarna Ponedjeljak
Hanka Šahmanija Ritmička sekcija Srijeda
Hanka Šahmanija Likovna sekcija Ponedjeljak
Umihana Zeković Dramsko recitatorska Četvrtak
Sanja Duraković Dramsko recitatorska Petak
Sanja Duraković Matematička sekcija Srijeda