24/06/2024

ONLINE NASTAVA

Naša škola se uvijek trudila da bude ukorak sa vremenom, a tako je bilo i po pitanju elektronskog dnevnika.
Na kraju prvog polugodišta školske 2017/2018. u OŠ „Mirsad Prnjavorac“ završena je eksperimentalna faza primjene „elektronskog dnevnika“ – pilot programa u kojem je učestvovalo 10 škola u Kantonu Sarajevo. eDnevnik je i danas platforma koji roditeljima/učenicima omogućava svakodnevni uvid u ocjene, vladanje i izostanke učenika. Od drugog polugodišta školske 2023/2024. godine sve škole u Kantonu Sarajevo su prešle na novi eDnevnik koji je povezan za EMIS bazom svih učenika navedenog kantona.

Različita vremena nose različite izazove. Tako je bilo i vrijeme Covida 19 koji nas je sve iznenadio. Međutim, zahvaljujući dobroj organizaciji uprave škole, ali i cjelokupnog nastavnog osobolja nismo bili toliko nepripremljeni. Puno prije pandemije naša škola je provodila online nastavu. Prvobitno je to bilo kao pilot projekat preko Edmodo platforme, da bi smo poslije prešli na platformu koju i danas koristimo, a to je Office 365 / Microsoft Teams.

U ovoj selekciji stranice možete pronaći sve o:

– eDNEVNIKU

– EDUKATIVNOJ PLATFORMI OFFICE 365 / MICROSOFT TEAMS