21/04/2024

NASTAVNIČKO VIJEĆE

Nastavničko vijeće predstavlja stručni organ škole. Sačinjavaju ga svi nastavnici i stručni saradnici (pedagog, psiholog i socijalni radnik). Direktor škole je osoba koja rukovodi Nastavničkim vijećem.

Nadležnosti Nastavničkog vijeća škole su:

⚉ Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg programa rada škole
⚉ Donošenje odluka o organizaciji odgojno-obrazovnog rada
⚉ Praćenje ostvarivanja NPP i podnošenje izvještaja Školskom odboru
⚉ Osvrtanje na postignuća učenika kao i kontinuitet ocjenjivanja
⚉ Izbor razrednika
⚉ Analiziranje uspjeha učenika i rada Odjeljenskog vijeća
⚉ Analiziranje rada nastavnika i stručnih saradnika
⚉ Imenovanje komisije za polaganje ispita
⚉ Razmatranje odgovarajućih disciplinskih mjera


DOKUMENTI – NASTAVNIČKO VIJEĆE:

Odluka o usvajanju prijedloga GPRŠ-a