16/07/2024

VIJEĆE RODITELJA

Vijeće roditelja je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj da kroz saradnju sa domaćim i inostranim vladinim i nevladinim institucijama, udruženjima i organizacijama ostvari napredak u razvoju obrazovanja, odgoja, mentalnog i fizičkog zdravlja te rasta i razvoja djece uzrasta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Ciljeve ostvaruje kroz aktivnosti Vijeća roditelja osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo i članova Udruženja. Vijeće roditelja u našoj školi čine po jedan roditelj iz svakog odjeljenja. Bira se na početku školske godine, a nakon formiranja članovi Vijeća biraju presjednika, zamjenika i zapisničara. U tabeli ispod možete pogledati članove Vijeća roditelja za školsku 2023/2024. godinu.

Razred Odjeljenje Predstavnik odjeljenja
I 1 Naida Kovačević
I 2 Emir Šegalo
I 3 Jasna Osmić
I 4 Iman Sara Agić
II 1 Darija Šehić
II 2 Nedžla Durmo
II 3 Adela Čusto
II 4 Nejra Hodžić
III 1 Nisveta Hatunić-Džunuzović
III 2 Harisa Uvalić
III 3 Selma Uzunić
III 4 Medina Durak
IV 1 Irma Sačić-Gojak
IV 2 Lejla Alić
IV 3 Nafa Baković-Mustafić
IV 4 Ajša Čengić
IV 5 Mirza Omerhodžić
V 1 Žigić Merisa
V 2 Alma Jahić
V 3 Šerif Suljić
V 4 Alma Numanović
V 5 Selma Burek
VI 1 Adisa Korman
VI 2 Edina Kućanin
VI 3 Mersiha Hadžić
VI 4 Esmina Dervišević
VII 1 Mirsada Salihović
VII 2 Almina Smajić
VII 3 Alma Fejzić
VII 4 Irma Softić
VIII 1 Mirheta Ćatić
VIII 2 Mervana Hajrić
VIII 3 Senada Đogić
VIII 4 Merima Sivac
IX 1 Anela Alić
IX 2 Melina Dajić
IX 3 Aldijana Hamza
IX 4 Sadeta Pargan-Hrbat