21/04/2024

USPJEH NA POLUGODIŠTIMA

I POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE


Od I do IX razreda ima ukupno 1030 učenika, od toga 547 muških i 483 ženskih.

Učenici prvog razreda, njih 106 se ocjenjuju opisno i prema izjavama razrednih starješina svi učenici su usvojili gradivo u skladu sa svojim interesima i mogućnostima.

Od II do V razreda ima ukupno 471 učenik, muških 246 i ženskih 225. Od tog broja 470 učenika je ocijenjeno, 1 učenica je u V-1 odjeljenju ostala je neocijenjena iz nastavnog predmeta Osnove tehnike. Od ukupno 470 učenika koji su ocijenjeni, 352 učenika je postiglo odličan uspjeh, 109 vrlo dobar uspjeh, 6 dobar, 3 učenika je postiglo nedovoljan uspjeh. Srednja ocjena za učenike od II do V razreda je 4,72.

Od VI do IX razreda ima ukupno 453 učenika, muških 247 i ženskih 206.
Od ukupno 453 učenika koji su ocijenjeni, 177 učenika je postiglo odličan uspjeh, 183 vrlo dobar, 51 učenik je postigao dobar uspjeh i 42 učenika nedovoljan uspjeh. Nedovoljan uspjeh iz jednog predmeta postiglo je 24 učenika, iz dva predmeta 10, iz tri i više predmeta 8 učenika.
Srednja ocjena je 4,00.

Od II do IX razreda ocijenjeno je 923 učenika, 1 učenica je ostala neocijenjena. 529 učenika ili 57,31% postiglo je odličan uspjeh, 292 učenika ili 31,64% vrlo dobar uspjeh, 57 učenika ili 6,18% dobar uspjeh i 45 učenika ili 4,88% nedovoljan uspjeh. Srednja ocjena je 4,36.