Objavljeno u Video | Komentari isključeni za

OBAVJEŠTENJE

Prema Uputstvu o organizaciji i realizaciji odgojno obrazovnog rada u osnovnim i srednjim skolama na podrucju KS od 22.10.2020.god. broj 11-34-31987-8/20, nastava za razrednu nastavu se nastavlja prema kombinovanom modelu a učenici predmetne nastave, nastavu nastavljaju pohađati po online modelu u periodu od 23.10. do 6.11.2020. godine.

Objavljeno u Obavještenja | Komentari isključeni za OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo roditelje da će se nastava za učenike od I do IX razreda, u periodu od 12.10. do 06.11.2020 godine, nastaviti realizovati prema već utvrđenom modelu.

U prilogu :

– UPUSTVO O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVNO U ŠKOLSKOJ 2020/2021.godini (za period od 12.10. do 06.11.2020.godine)

– SMJERNICE ZA ORGANIZOVANJE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA/SPORT U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO U KONTEKSTU EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE VEZANE ZA EPIDEMIJU COVID19 OBOLJENJA.

Direktorica škole: Sabiha Salčin, MA

Objavljeno u Obavještenja | Komentari isključeni za OBAVJEŠTENJE