Projekat “Vršnjačko nasilje -NEMA ŠANSE”

U okviru projekta „Vršnjačko nasilje-Nema šanse“ koji organizuje CROA realizovana je aktivnost koja podrazumijeva edukaciju za 10 učenika -„Ambasadori drugarstva“. Učenici će naučiti o tehnikama rješavanja konfliktih situacija, načinima da se izbore sa bilo kojim vidom vršnjačkog nasilja, kao i mehanizmima za poboljšanje komunikacionih kapaciteta. Nakon treninga „Ambasadori drugarstva” će biti osposobljeni za prepoznavanje nasilničkog ponašanja i ranu intervenciju, te biti pozitivan uzor drugim učenicima i navoditi ih na mirno rješavanje eventualnih sukoba. 
Pored edukacije učenika, realizovan je i drugi roditeljski sastanak, s ciljem osposobljavanja roditelja da prepoznaju vršnjačko nasilje. Na roditeljskom sastanku prezentaciju o prevenciji vršnjačkog nasilja održala je gđa. Nihada Čolić. 
Cilj projekta je povećati stepen sigurnosti djece, podizanje svijesti i proces afirmacije i ohrabrivanja djece, prosvjetno-pedagoškog kadra i roditelja da prepoznaju vršnjačko nasilje, te da se angažuju u aktivnostima procesa sprečavanja izravnog i neizravnog vršnjačkog nasilja, bez obzira da li je riječ o fizičkom, psihičkom, seksualnom ili online nasilju.

Objavljeno u Uncategorized | Komentari isključeni za Projekat “Vršnjačko nasilje -NEMA ŠANSE”

Objavljeno u Uncategorized | Komentari isključeni za

Otvoren “Centar za digitalne kompetencije”

Još jedna pozitivna priča iz naše škole. Naime, u našoj školi otvoren je Centar za digitalne kompetencije. Centar je opremljen najsavremenijom opremom koja se sastoji od 31 računara, interaktikvne table. Računari i interaktivna tabla povezani su u mrežu i spojeni na brzi internet. Uvođenjem novih tehnologija u nastavni proces: e-dnevnik, digitalni udžbenici, online nastava, edukativne platforme javlja se potreba za dodatnom edukacijom i jednim ovakvim Centrom. Osim osavremenjavanja nastavnog procesa u Centru će biti organizovane i edukacije za nastavnike i roditelje. Učenici će imati priliku novom pristupu nastave koju do sada nisu imali. Moći će pratiti nastavne jedinice iz svih nastavnih predmeta i usvajati nove sadržaje na jedan lakši način, razvijajući kritičko mišljenje i zaključivanje. Moći će na novi način da razvijaju matematičke vještine, uče strane jezike, da budu istraživači i da sami dođu do rješenja svakog zadatka.

Objavljeno u Uncategorized | Komentari isključeni za Otvoren “Centar za digitalne kompetencije”