24/06/2024

Aktivnosti u školi

08.09.2023. – Svjetski dan pismenosti

Oktobar/mjesec knjige

02.10 – 08.10.2023. – Dječija nedjelja

20.10.2023. – Dan jabuke

31.10.2023. – Svjetski dan štednje

25.11.2023. – Dan državnosti BiH  (priredba)

10.12.2023. – Dan ljudskih prava

21.2.2024. – Međunarodni dan maternjeg jezika

23.02.2024. – Dan ružičastih majica

01.03.2024. – Dan nezavisnosti BiH (priredba)

02.03.2024. – Svjetski dan knjige

22.03.2024. – Svjetski dan voda

02.04.2024. – Svjetski dan svjesnosti o autizmu

07.04.2024. – Međunarodni dan zdravlja

22.04.2024. – Dan planete Zemlje

08.05.2024. – Međunarodni dan Crvenog križa

09.05.2024. – Dan Evrope

15.05.2024. – Međunarodni dan porodice

25.05.2022. – Međunarodni dan sporta

31.05.2024. – Dan bijelih traka

05.06.2024. – Svjetski dan zaštite čovjekove okoline