16/07/2024

PRVAČIĆI

Cijenjeni roditelji i dragi prvačići, škola je mjesto koje nas kontinuirano priprema za životne izazove, mjesto u kojem rastemo gradeći viziju naše budućnosti. Svaki novi period nosi određene teškoće, ali konkretne informacije olakšavaju dobar dio toga. U ovom odjeljku stranice pronaći će te sve vezano za upis u prvi razred. Za najnovije informacije vezane za đake – prvake možete kliknuti na tag “PRVAČIĆI” u donjem dijelu stranice ili na link.

POSLJEDNJA OBJAVLJENA OBAVJEŠTENJA:

PREUZMI OBRAZAC ZA UPIS U I RAZRED ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE

POJEDINOSTI OKO UPISA U PRVI RAZRED:

Obavezno je pohađanje redovne osnovne škole u trajanju od devet godina, i to za djecu od šest do petnaest godina starosti. Školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će 1. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života.

Upis u redovnu osnovnu školu se obavlja u aprilu i augustu mjesecu na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijoj se teritoriji nalazi škola. Upis u specijalnu osnovnu školu se vrši tokom cijele godine, na osnovu nalaza i mišljenja komisije za ocjenjivanje sposobnosti djece sa smetnjama u razvoju i rješenja o kategorizaciji djeteta.

Odgojno-obrazovni rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama se odvija u specijalnim školama i ustanovama na osnovu principa integriranog odgoja i obrazovanja, što znači da svi učenici, uključujući i učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, imaju pravo da budu u redovnim odjeljenjima, s tim da se rad s djecom sa posebnim obrazovnim potrebama odvija po individualno prilagođenom programu.

Shodno navedenom, pozivamo roditelje, čija su djeca školski obveznici, da na vrijeme izvrše zakonsku obavezu i upišu svoje dijete u osnovnu školu i time omoguće svojoj djeci ispunjavanje jednog od osnovnih ljudskih i dječijih prava – pravo na obrazovanje.

Napominjemo da razgovor koji komisija na nivou škole obavlja sa budućim „prvačićima“, ne predstavlja testiranje djece ni u kojem smislu, već razgovor koji prvenstveno ima za cilj utvrditi da li je dijete dovoljno socijalizirano.

U slučaju da roditelji, iz objektivnih razloga, nisu u aprilskom roku dijete upisali u prvi razred osnovne škole, postoji i drugi rok – augustovski rok za upis učenika u prvi razred škole, kojim se daje mogućnost roditeljima da ispune svoju zakonsku obavezu.

NAPOMENA: Vodeći računa o činjenici da je Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu također zakonska obaveza, upućujemo roditelje da je potrebno od odgovarajuće predškolske ustanove u kojoj je dijete tokom protekle godine pohađalo Obavezni predškolski program, preuzeti potvrdu o dosadašnjem broju realiziranih sati Obaveznog predškolskog programa, te istu priložiti u osnovnu školu prilikom upisa djeteta u prvi razred. (tekst je preuzet sa stranice Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo)

FOTO: https://www.pngwing.com/

DOKUMENTACIJA ZA UPIS U PRVI RAZRED

1. Obrazac prijave za upis u osnovnu školu, koji roditelji/staratelji preuzimaju u predškolskim ustanovama;
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća, izdato od nadležne javne zdravstvene ustanove;
4. Uvjerenje/certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu, izdato od nadležne predškolske ustanove. U sluačju da roditelj/staratelj ne priloži uvjerenje o pohađanju obaveznog predškolskog programa dužan je podnijeti pismeno obrazloženje koje se odnosi na razloge nepohađanja istog;
5. CIPS prijava o prebivalištu, kao dokaz o pripadnosti školskom području.

ŠKOLSKO PODRUČJE

JU OŠ „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća obuhvata sljedeće ulice:
⚉ Jošanička (sve osim brojeva: bb, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17), Braće Halać, Samira Gradišića, Akifa ef. Biserovića, Igmanska od br.16., Vogošćanskih odreda, Branilaca Vijenca, Remzije Veje, Spasoja Blagovčanina, Skendera Kulenovića, Merzuka Feriza, Braće Kršo, Partizanskog odreda Zvijezda, Kremeš, Gornja Jošanica I, Gornja Jošanica II, Gornja Jošanica III, Donja Jošanica I, Donja Jošanica II, Ahmeda Rizve, ul. Rosulje – svi neparni brojevi, Rosulje I, Rosulje lII, Blagovac I, Blagovac III, Blagovac IV.

⚉ U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola može upisati i učenike koji ne pripadaju navedenom školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18, 9/22 i 20/22).