Nastavno osoblje

Nastavno osoblje u školskoj 2016/2017. godini

Prezime i ime nastavnika Nastavni predmet koji predaje
Malkić Aida   Razredna nastava I-1
Hamza Delić Amela Razredna nastava I-2
Hodžić Aida Razredna nastava I-3
Džakmić Jasmina Razredna nastava I-4
Džaka Okanović Samija Razredna nastava II-1
Šahmanija Hanka Razredna nastava II-2
Zeković Umihana Razredna nastava II-3
Duraković Sanja Razredna nastava II-4
Kardaš Azra Razredna nastava III-1
Nazifović Fikreta Razredna nastava III-2
Sarajlić Nezira Razredna nastava III-3
Neretnjak Šejla Razredna nastava III-4
Kadija Đenana Razredna nastava IV-1
Kulo Paša Razredna nastava IV-2
Turšić Izet Razredna nastava  IV-3
Bjelica Zlata Razredna nastava IV-4
Mehmedoski Samira Razredna nastava V-1
Djedović Emina Razredna nastava V-2
Omerović Fahira Razredna nastava V-3
Šahmanija Enisa Razredna nastava V-4
Druškić Amira Bosanski/ Hrvatski/ Srpski jezik i književnost
Dlouhi Admira Bosanski/ Hrvatski/ Srpski jezik i književnost
Šećerović Jasmina Bosanski/ Hrvatski/ Srpski jezik i književnost
Čerkez-Bikić Lejla Bosanski/ Hrvatski/ Srpski jezik i književnost
Bećirović Ruvejd Engleski jezik
Bešlija Merima Engleski jezik
Nurkić Sanela Engleski jezik
Nurikić Elvedina Engleski jezik
Šarić Zakira Engleski jezik
Bektaš Halida Njemački jezik
Herak Nevena Njemački jezik
Suljagić-Omerhodžić Mirela Njemački jezik
Alikadić Edina Turski jezik
Avdić Salko Matematika
Macić Aida Matematika
Selimanović Nikšić Indira Matematika
Papić Fatmir Matematika, Informatika
Briga Dijana Fizika
Halilović Nedžad Tehnički odgoj
Omerović Emir Tehnički odgoj, Osnove tehnike
Stračević Zlatko Tehnički odgoj, Osnove tehnike
Hodžić Amar Informatika
Djedović Emina Biologija, Priroda
Topal Mevlida Biologija
Alikadić Hasnija Hemija/Kemija, Kultura življenja, Zdravi Životni stilovi
Kućanović Đulka Građansko obrazovanje
Peci Ismir Likovna kultura, Uređenje škole
Taindžić Midhat Muzička/Glazbena kultura
Degirmendžić Sanjin Tjelesni i zdravstveni odgoj
Prnjavorac Amela Tjelesni i zdravstveni odgoj
Hafizović Dženita Islamska vjeronauka
Dudić Razija Islamska vjeronauka
Mujabašić Siniša Katolički vjeronauk
Maksimović Pavle Pravoslavna vjeronauka
Kahvedžić Edina Geografija/Zemljopis, Društvo
Sirćo Sanela Geografija
Redžepagić Nevzeta Historija
Alić Sanela Historija