21/05/2024

EKSTERNA MATURA

Dragi učenici i roditelji, na ovom odjeljku stranice možete pronaći sve vezano za eksternu maturu, od obavještenja, kataloga i sl., za školsku 2023./2024. godinu.

S obzirom na pozitivna iskustva i povratne informacije o realizaciji eksterne mature u školskoj 2022/2023. godini, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje se odlučilo da Ispitne kataloge pitanja za polaganje eksterne mature koji su objavljeni u augustu 2022. koristi i za pripreme u školskoj 2023/2024. godini.
Testovi na maturalnom ispitu će biti kreirani isključivo od zadataka iz Ispitnih kataloga pitanja. (tekst preuzet sa stranice Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.)

Više o eksternoj maturi možete pronaći na stranici Ministarstva na linku.

Na slici ispod je kalendar aktivnosti u vezi sa polaganjem eksterne mature i upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo za školsku 2023/2024. godinu.

Na linkovima ispod imate najaktuelnije ispitne kataloge.

Katalozi po predmetima:

Katalog – Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

Katalog – Engleski jezik

Engleski jezik – Vježba slušanja – Listening 1

Engleski jezik – Vježba slušanja – Listening 2

Engleski jezik – Vježba slušanja – Listening 3

Engleski jezik – Vježba slušanja – Listening 4

Engleski jezik – Vježba slušanja – Listening 5

Katalog – Matematika