16/07/2024

OBAVJEŠTENJE – EKSTERNA MATURA ŠK. 2023/2024. GODINA

2 min read

FOTO: A.H./OŠ "Mirsad Prnjavorac"

U skladu sa Kalendarom aktivnosti, učenici završnih razreda osnovnih škola na području Kantona Sarajevo će polagati eksternu maturu za školsku 2023/2024. godinu, 12. juna (srijeda) i 13. juna (četvrtak) 2024. godine.

Termini održavanja ispita eksterne mature su:

  • 12.6.2024. (srijeda) – 9:00h – 10:00h – Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost,
  • 12.6.2024. (srijeda) – 11:00h – 12:00h – Engleski jezik, 
  • 13.6.2024. (četvrtak) – 9:00h – 10:00h – Matematika.

Učenici koji su osnovno obrazovanje završili izvan Kantona Sarajevo potrebno je da prijavu za polaganje eksterne mature izvrše najkasnije do ponedjeljka, 10. juna 2024. godine.

Ispitne kataloge za pripremanje zadataka koji će se naći na eksternoj maturi možete pronaći u odjeljku stranice EKSTERNA MATURA.