Broj učenika

 

Razred Odjeljenje Muških Ženskih Svega Razrednik
I 1 17 13 30 Malkić Aida
I 2 15 15 30 Hamza – Delić Amela
I 3 15 15 30 Hodžić Aida
I 4 16 16 32 Džakmić Jasmina
I 4 63 59 122  
II 1 15 10 25 Džaka – Okanović Samija
II 2 19 10 29 Šahmanija  Hanka
II 3 17 11 28 Zeković Umihana
II 4 17 11 28 Duraković Sanja
II 4 68 42 110  
III 1 15 14 29 Kardaš Azra
III 2 15 15 30 Nazifović Fikreta
III 3 18 12 30 Sarajlić Nezira
III 4 13 16 29 Neretnjak Šejla
III 4 61 57 118  
IV 1 17 13 30 Kadija Đenana
IV 2 16 14 29 Kulo Paša
IV 3 18 14 32 Turšić Izet
IV 4 16 13 29 Bjelica Zlata
IV 4 67 53 120  
V 1 12 15 27 Mehmedoski Samira
V 2 12 15 27 Djedović Emina
V 3 14 10 24 Omerović Fahira
V 4 15 12 27 Šahmanija Enisa
V 4 53 52 105  
Razred Odjeljenje Muških Ženskih Svega Razrednik
VI 1 12 12 24 Selimanović – Nikšić Indira
VI 2 11 12 23 Papić Fatmir
VI 3 12 10 22 Redžepagić Nevzeta
VI 4 10 11 21 Bešlija Merima
VI 4 45 45 90  
VII 1 13 9 22 Hodžić Amar
VII 2 15 7 22 Macić Aida
VII 3 12 13 25 Taindžić Midhat
VII 4 12 11 23 Degirmendžić Sanjin
VII 4 52 40 92  
VIII 1 16 8 24 Bektaš Halida
VIII 2 15 9 24 Peci Ismir
VIII 3 13 11 24 Dudić Razija
VIII 4 12 9 21 Briga Dijana
VIII 4 56 37 93  
IX 1 12 12 24 Nurkić Sanela
IX 2 14 12 26 Nurikić Elvedina
IX 3 16 9 25 Kahvedžić Edina
IX 4 15 9 24 Prnjavorac Amela
IX 4 57 42 99  
Od I do IX 36 522 427 949