24/06/2024

Broj učenika


Razred Odjeljenje Muških Ženskih Svega Razrednik
I 1 11 14 25 Šahmanija Enisa
I 2 14 12 26 Omerović Fahira
I 3 15 12 27 Mehmedoski Samira
I 4 14 13 27 Zeković Umihana
I 4 54 51 105
II 1 11 17 28 H. D. Kalajdžija Amela
II 2 15 13 28 Hodžić Aida
II 3 14 15 29 Malkić Aida
II 4 12 15 27 Begić Ilma
II 4 52 60 112
III 1 12 16 28 Durak Emina
III 2 14 13 27 Džakmić Jasmina
III 3 15 13 28 Džaka Okanović Samija
III 4 11 17 28 Šahmanija Hanka
III 4 52 59 111
IV 1 12 12 24 Osmanović Enisa
IV 2 13 11 24 Dokara Adna
IV 3 15 11 26 Kardaš Azra
IV 4 13 8 21 Nazifović Fikreta
IV 5 16 9 25 Planja Belma
IV 5 69 51 120
V 1 15 11 26 Bogilović Amela
V 2 16 10 26 Sirčić Vildana
V 3 15 11 26 Bjelica Zlata
V 4 12 13 25 Pašalić Elma
V 5 15 10 25 Kadija Đenana
V 5 73 55 128
VI 1 17 11 28 Botić Adisa
VI 2 14 14 28 Djedović Emina
VI 3 14 13 27 Muhamedagić Emira
VI 4 14 15 29 Bešlija Merima
VI 4 59 53 112
VII 1 16 12 28 Papić Fatmir
VII 2 15 13 28 Redžepagić Nevzeta
VII 3 13 17 30 Macić Aida
VII 4 15 14 29 Alikadić Edina
VII 4 59 56 115
VIII 1 17 10 27 Omerović Emir
VIII 2 18 9 27 Čerkez-Bikić Lejla
VIII 3 17 10 27 Hadžić Emin
VIII 4 18 11 29 Prnjavorac Amela
VIII 4 70 40 110
IX 1 16 12 28 Roka Elvira
IX 2 13 15 28 Hodžić Amar
IX 3 16 13 29 Halilović Aiša
IX 4 12 16 28 Čehić Lejla
IX 4 57 56 113
I-IX 38 545 481 1026