Broj učenika

RazredOdjeljenjeMuškihŽenskihSvegaRazrednik

 

 

I1
I2
I3
I4
I
II1161430Omerović Fahira

II
2151530Mehmedvoski Samira

II
3151530Šahmanija Enisa

II
4161430Kulo Paša
II46258
120 
III11613

 

 

29Malkić Aida

III
216

 

 

1531Hamza-Delić Amela

III
315

 

 

1429Hodžić Aida

III
414

 

 

1630Džakmić Jasmina
III460


59119 
IV114721

 

 

Džaka Okanović Samija

IV
2191029

 

 

Šahmanija Hanka

IV
3171128

 

 

Zeković Umihana

IV
4181230

 

 

Duraković Sanja
IV46840108

 

 

 
V1151328

 

 

Kardaš Azra

V
2151530

 

 

Nazifović Fikreta

V
3181230

 

 

Sarajlić Nezira

V
4151530

 

 

Sirčić Vildana
V46355118 
VI118

 

 

1028Kadija Đenana

VI
215

 

 

1429Kahvedžić Edina

VI
317

 

 

1330Turšić Izet

VI
417

 

 

1229Bjelica Zlata
VI46749116 
VII1131629Botić Adisa

VII
212

 

 

1426Djedović Emina

VII
315

 

 

1025Bektaš Halida

VII
415

 

 

1227Nurkić Sanela
VII45552107 
VIII113

 

 

1225Gegić Esad

VIII
211

 

 

1223Papić Fatmir

VIII
314

 

 

1024Redžepagić Nevzeta

VIII
48

 

 

1220Bešlija Merima
VIII4464692 
IX112

 

 

921Hodžić Amar

IX
2 16

 

723Macić Aida

IX
3121325Taindžić Midhat

IX
4121123Hadžić Emin
IX4524092