Broj učenika

BROJNO STANJE UČENIKA PO ODJELJENJIMA I RAZREDIMA

U ŠKOLSKOJ  2020/2021. GODINI

Razred Odjeljenje Muških Ženskih Svega Razrednik  
I 1 15 11 26 Osmanović Enisa
I 2 14 11 25 Kadrić Selma
I 3 15 10 25 Kardaš Azra
I 4 14 10 24 Nazifović Fikreta
I 5 14 10 24 Sarajlić Nezira
I 5 72 52 124  
II 1 15 11 26 Neretljak šejla
II 2 14 12 26 Sirčić Vildana
II 3 15 11 26 Bjelica Zlata
II 4 13 11 24 Turšić Izet
II 5 15 11 26 Kadija Đenana
II 5 72 56 128  
III 1 17 12 29 Omerović Fahira
III 2 15 15 30 Mehmedoski Samira
III 3 14 15 29 Šahmanija Enisa
III 4 15 14 29 Kulo Paša
III 4 61 56 117  
IV 1 18 13 31 Malkić Aida
IV 2 15 16 31 Kalajdžija H.D. Amela
IV 3 14 16 30 Hodžić Aida
IV 4 14 16 30 Džakmić Jasmina
IV 4 61 61 122  
V 1 16 8 24 Džaka-Okanović Samija
V 2 18 10 28 Šahmanija Hanka
V 3 17 11 28 Hadžić Emin
V 4 18 11 29 Duraković Sanja
V 4 69 40 109  
VI 1 16 14 30 Roka Elvira
VI 2 15 15 30 Hodžić Amar
VI 3 18 13 31 Muhić Vildana
VI 4 15 16 31 Čehić Lejla
VI 4 64 58 122  
VII 1 20 11 31 Halilović Nedžad
VII 2 15 16 31 Kahvedžić Edina
VII 3 18 14 32 Taindžić Midhat
VII 4 20 12 32 Salihagić Dževad
VII 4 73 53 126  
VIII 1 12 16 28 Botić Adisa
VIII 2 14 14 28 Djedović Emina
VIII 3 15 10 25 Bektaš Halida
VIII 4 15 12 27 Nurkić Sanela
VIII 4 56 52 108  
IX 1 13 12 25 Prnjavorac Amela
IX 2 14 11 25 Papić Fatmir
IX 3 14 10 24 Redžepagić Nevzeta
IX 4 9 11 20 Bešlija Merima
IX 4 50 44 94  
Od I do IX 38 577 472 1049