Broj učenika

BROJNO STANJE UČENIKA PO ODJELJENJIMA I RAZREDIMA

U ŠKOLSKOJ  2021/2022. GODINI

Razred i Odjeljenje Muških Ženskih Svega Razrednik  
I – 1 11 16 27 Duraković
Sanja
I – 2 12 15 27 Džakmić
Jasmina
I – 3 15 13 28 Džaka-
Okanović
Samija
I – 4 12 17 29 Šahmanija Hanka
4 50 61 111  
II – 1 12 12 24 Osmanović Enisa
II – 2 14 11 25 Varupa-
Pleho Sadeta
II – 3 14 11 25 Kardaš Azra
II – 4 13 10 23 Nazifović
Fikreta
II – 5 14 8 22 Sarajlić
Nezira
5 67 52 119  
III – 1 15 11 26 Neretljak
Šejla
III – 2 14 10 24 Sirčić
Vildana
III – 3 15 11 26 Bjelica
Zlata
III – 4 12 13 25 Turšić Izet
III – 5 15 11 26 Kadija
Đenana
5 71 56 127  
IV – 1 17 11 28 Omerović
Fahira
IV – 2 14 14 28 Mehmedoski Samira
IV – 3 14 14 28 Šahmanija
Enisa
IV – 4 14 13 27 Kabilović
Edin
4 59 52 111  
V – 1 17 13 30 Malkić
Aida
V – 2 16 14 30 Kalajdžija
Hamza-
Delić
Amela
V – 3 13 17 30 Hodžić
Aida
V – 4 14 15 29 Alikadić
Edina
4 60 59 119  
VI – 1 17 9 26 Emir
Omerović
VI – 2 18 10 28 Čerkez-
Bikić Lejla
VI – 3 17 10 27 Hadžić
Emin
VI – 4 18 11 29 Olovčić
Kenan
4 70 40 110  
Odjeljenje Muških Ženskih Svega Razrednik  
VII – 1 17 13 30 Roka
Elvira
VII – 2 15 15 30 Hodžić
Amar
VII – 3 17 13 30 Halilović
Aiša
VII – 4 16 14 30 Čehić
Lejla
4 65 55 120  
VIII – 1 18 11 29 Halilović Nedžad
VIII – 2 15 15 30 Kahvedžić
Edina
VIII – 3 18 13 31 Taindžić
Midhat
VIII – 4 19 12 31 Salihagić
Dževad
4 70 51 121  
IX – 1 12 16 28 Botić
Adisa
IX – 2 14 14 28 Djedović
Emina
IX – 3 17 10 27 Muhame- dagić
Emira
IX – 4 15 12 27 Nurkić
Sanela
4 58 52 110  
38 570 478 1048