Broj učenika

RazredOdjeljenjeMuškihŽenskihSvegaRazrednik

 

 

I1151126Neretljak Šejla
I2141226Sirčić Vildana
I3141125Bjelica Zlata
I4141125Turšić Izet
I5151025Kadija Đenana
I7255127
II1171229Omerović Fahira

II
2161531Mehmedoski Samira

II
3151530Osmanović Enisa

II
4141630Kulo Paša
II46258
120 
III11813

 

 

31Malkić Aida

III
216

 

 

1531Hamza-Delić Amela

III
314

 

 

1428Hodžić Aida

III
414

 

 

1630Džakmić Jasmina
III462


58120 
IV115823

 

 

Džaka Okanović Samija

IV
2181028

 

 

Šahmanija Hanka

IV
3171128

 

 

Zeković Umihana

IV
4181129

 

 

Duraković Sanja
IV46840108

 

 

 
V1151328

 

 

Kardaš Azra

V
2161531

 

 

Nazifović Fikreta

V
3181230

 

 

Sarajlić Nezira

V
4151732

 

 

Čehić Lejla
V46657123 
VI119

 

 

1231Halilović Nedžad

VI
215

 

 

1530Kahvedžić Edina

VI
316

 

 

1430Muhamedagić Emira

VI
419

 

 

1231Salihgić Dževad
VI46953122 
VII1161228Botić Adisa

VII
213

 

 

1326Djedović Emina

VII
316

 

 

1026Bektaš Halida

VII
415

 

 

1227Nurkić Sanela
VII46047107 
VIII113

 

 

1225Prnjavorac Amela

VIII
214

 

 

1125Papić Fatmir

VIII
314

 

 

1024Redžepagić Nevzeta

VIII
48

 

 

1220Bešlija Merima
VIII4494594 
IX115

 

 

1025Hodžić Amar

IX
2 17

 

724Macić Aida

IX
3121224Taindžić Midhat

IX
4121224Hadžić Emin
IX4564197