16/07/2024

SEKCIJE U ŠKOLI: LIKOVNA SEKCIJA

2 min read

FOTO: A.H./OŠ "Mirsad Prnjavorac"

Likovna sekcija u OŠ “Mirsad Prnjavorac ” koju vodi nastavnik Ismir Peci, pruža učenicima mogućnost da formiraju pravilan pristup likovnoj umjetnosti, kao i poznavanju likovnog jezika. Razvijanje multikulturalnih odnosa kroz likovno stvaralaštvo, razvijanje osjećanja za jednakost i toleranciju među nacijama, kulturama i religijama, kreativno mišljenje, oplemenjivanje radnog prostora kao i njegovanje ukupnih ljudskih dostignuća radi sopstvene emancipacije i edukovanja, samo su neki od ciljeva.

Sekcija redovno pridonosi svakoj manifestaciji naše škole. Učenici učestvuju u uređenju ambijenta školskog prostora crtajući po zidovima određene motive koji su vezani za našu domovinu i školu. Pored svega učenici se druže i provode vrijeme kvalitetno i kreativno.

Na slikama ispod možete vidjeti članove likovne sekcije kako uređuju školski prostor.

Likovna sekcija se u školskoj 2023/2024. godini održava četvrtkom od 13:30 sati. Na linku možete pogledati raspored održavanja svih sekcija u našoj školi.