30/11/2023

LIKOVNA SEKCIJA NAŠE ŠKOLE

2 min read

Likovnu sekciju OŠ “Mirsad Prnjavorac ” vodi nastavnik Ismir Peci. Likovna sekcija pruža učenicima mogućnost da formiraju pravilan pristup likovnoj umjetnosti, kao i poznavanju likovnog jezika. Razvijanje multikulturalnih odnosa kroz likovno stvaralaštvo, razvijanje osjećanja za jednakost i toleranciju među nacijama, kulturama i religijama, kreativno mišljenje, oplemenjivanje radnog prostora kao i njegovanje ukupnih ljudskih dostignuća radi sopstvene emancipacije i edukovanja, samo su neki od ciljeva. Sekcija redovno pridonosi svakoj manifestaciji naše škole. Učenici učestvuju u uređenju ambijenta školskog prostora crtajući po zidovima određene motive koji su vezani za našu domovinu i školu. Pored svega učenici se druže i provode vrijeme kvalitetno i kreativno.