Potpisan sporazum o saradnji sa organizacijom Save the Chlidren

Dana, 25.06.2019. godine direktorica škole gđa. Sabiha Salčin je potpisala sporazum o saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the Children o implementaciji projekta „RELOC- Izgradnja otpornosti na prirodne i druge nepogode u oblasti obrazovanja i u lokalnim zajednicama“. Save the Children je organizacija koja provodi mnoge aktivnosti vezane za edukaciju učenika iz oblasti zaštite i spašavanja. Pored potpisivanja sporazuma o saradnji direktorica je prisustvovala promociji priručnika „Smjernice za nastavnike za realizaciju programa iz oblasti zaštite i spašavanja u osnovnim školama- dopuna za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju“. Primjenom priručnika olakšat će se planiranje i provođenje nastavnih sadržaja, čiji je cilj omogućiti svakom djetetu korištenje mjera zaštite, te osposobiti ga za preventivno i sigurnosno djelovanje.

Ovaj unos je objavljen u Uncategorized. Bookmarkirajte stalnu vezu.