24/06/2024

STEM UČIONICA U NAŠOJ ŠKOLI

2 min read

Tokom ove školske godine učestvovali smo u Projektu općeg obrazovanja – TABLA. U prethodnom periodu naša škola je postala bogatija za novu opremu koja će biti izuzetno korisna za učenike. Ova oprema će se koristiti za realizaciju STEAM aktivnosti, kako bi se nastavnicima i učenicima omogućio protok kroz namjenski kreirano okruženje. Učionica je spremna, opremljena za realizaciju nastave po STEAM principima, a mi se nadamo da će se naši učenici i nastavnici što prije vratiti i uživati u mogućnostima koje ova učionica pruža.