21/05/2024

UČENICI NAŠE ŠKOLE POSJETILI ODSJEK HEMIJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU

2 min read

FOTO: Facebook stranica OŠ "Mirsad Prnjavorac"

Danas je grupa učenika devetih razreda posjetila Prirodno-matematički fakultet, odsjek Hemija. Posebna pažnja posvećena je praktičnoj organizaciji pri čemu su učenici imali priliku samostalno izvoditi eksperimente.

Izučavanje hemije kod učenika razvija hemijsku pismenost i razvija bazična znanja potrebna svakom pojedincu jer su dio svakodnevnog života i rada, opšteg obrazovanja i kulture.

Naši učenici su imali priliku samostalno izvoditi neke od eksperimenata

Ne sumnjamo da ovakva iskustva utiču na razvijanje vještina i kompetencija naših učenika. Zahvaljujemo se svim uposlenicima i studentima Prirodno – matematičkog fakulteta.

Učenici su bili u pratnji sa nastavnicom hemije, Amirom Kulovac.